Dowiedz się więcej Zgłoś przedszkole do programu

Jakie wsparcie oferuje Blum System?

 • Obrazek z kalendzrzem

  Usprawnia administrację

  w przedszkolu, podnosząc jakość i efektywność pracy placówki, a także jej prestiż.
 • Obrazek z komputerem

  Zawiera multimedia

  składające się na metodę edukacyjną dla nauczycieli do pracy z dziećmi w przedszkolu, a rodzicom do zabawy w domu.
 • Obrazek z dymkami konwersacji

  Ułatwia komunikację

  między nauczycielem, dyrektorem i rodzicem – trzema najważniejszymi stronami zaangażowanymi w wychowanie i kształcenie dziecka.
 • Obrazek z książkami

  Dostarcza aktualnej wiedzy

  prawnej i dydaktycznej, a także wzbogaca proces edukacyjno - wychowawczy o nowe rozwiązania, materiały i pomysły.

Kto korzysta z Blum Systemu?

Dyrektor

Dyrektor placówki korzystającej z Blum System zyskuje nowoczesne narzędzie do zarządzania pracą przedszkola, a także dostęp do aktualnej wiedzy i informacji z dziedziny prawa, administracji i dydaktyki. Oszczędza też czas, który dotychczas poświęcał na wyszukiwanie informacji i przetwarzanie dokumentów.

Czytaj więcej Czytaj więcej

Nauczyciel

Nauczyciel wychowania przedszkolnego zyskuje multimedialne materiały edukacyjne oraz możliwość stałego rozwoju zawodowego. Istotną korzyścią jest także łatwiejsza komunikacja z rodzicami, co owocuje lepszą współpracą i zrozumieniem wzajemnych potrzeb.

Czytaj więcej Czytaj więcej

Rodzic

Rodzic przedszkolaka uzyskuje dostęp do eksperckich materiałów edukacyjnych, dzięki którym może wspierać rozwój swojego dziecka w domu. Nie do przecenienia jest także komfort nowoczesnej komunikacji z placówką czy wgląd do niezbędnych informacji dotyczących dziecka.

Czytaj więcej Czytaj więcej

Poznaj dodatkowe eksperckie wsparcie edukacyjne